Fra «Verdivisa» til spørsmål om dagens veivalg

foto