Historielaget inviterer dermed til en kveld med et uhyre interessant tema i sitt arrangement under kulturuka:

Til tross for en tusenårig historie i området er sjøsamene en kulturgruppe som er lite kjent i Nordre Nordland og Sør-Troms. Høvding Ottars beretning fra 800-tallet kan fortelle om en livlig handel med samene, der havets produkter inngikk som et viktig element.

«Fangstfolk, fiskere, båtbyggere og bønder. Den allsidige sjøsamekulturen» er tittelen på foredraget.

Sagalitteratur

– Sjøsamene var et aktivt folk som levde i fjordene og på øyene og utnyttet ressursene på en særdeles allsidig måte. Et viktig kjennetegn var ikke minst båtbyggerkunsten, som det berettes om allerede i sagalitteraturen. Sjøsamene fortsatte å være de mest driftige båtbyggerne helt frem til rundt 1800 og bygde blant annet de fleste av bergensjektene. Av andre næringer jaktet de på kval, sel og sjøfugl, drev fiskerier og sanket egg og dun ute på øyene. Opp mot nyere tid ble de fleste sjøsamene bofaste på egne gårder med egne rettigheter – kalt «finneodel», forteller arrangørene.

At sjøsamenes historie i Nordre Nordland og Sør-Troms er kjent i liten grad i dag, har flere årsaker. Blant annet ble sjøsamene i dette området mye tidligere fornorsket enn i nord. Men forskningen har i de senere år fått øynene opp for denne viktige delen av den gamle kystkulturen i Norge. Akkurat det er ett av temaene som Nielssen vil ta for seg i foredraget.

Professor

Alf Ragnar Nielssen (f. 1951) er cand.philol. i historie fra Universitetet i Tromsø i 1977. Han har siden 2007 hatt hovedstilling som professor i eldre tids historie ved Universitetet i Nordland og bistilling ved Lofotr Vikingmuseum. Nielssen har arbeidet med regional- og lokalhistorie for Nord-Norge, herunder kysthistorie og samisk historie foruten internasjonal fiskerihistorie. Han var leder av redaksjonskomiteen for Nordland fylkes historie som ble utgitt i 3 bind i 2015. Han var også en av redaktørene for det nasjonale verket Norges fiskeri- og kysthistorie, som ble utgitt året før.

Nielssen har tidligere hatt stillinger ved Høgskolen i Finnmark, Universitetet i Tromsø, Lofotmuseet og Norsk Sjøfartsmuseum.