Tildeles kulturprisen

Hovedutvalget for omsorg og oppvekst har på møtet onsdag 24. november tildelt Bardu kommunes kulturpris for 2021 til Ellen Spets.

KULTURPRIS: Ellen Spets tildeles Bardu kommunes kulturpris for 2021. Hun fortjener prisen for sitt engasjement og sin frivillige innsats på flere arenaer i en årrekke, blir det påpekt.   Foto: Privat

kultur

Spets fortjener kulturprisen for sitt engasjement og sin frivillige innsats på flere arenaer i en årrekke, påpeker utvalget i sin pressemelding. For fotballgruppa har hun vært oppmann i mange år. De siste årene har hun ivaretatt rollen som dommerkontakt, herunder rekruttert nye dommere, organisert dommerkurs i dialog med fotballkretsen og kveld etter kveld fulgt opp hver enkelt dommer. Jobben som dommerkontakt har imponert fotballkretsen.

Showtropp

I turngruppa har hun satt dype spor, både som trener og som leder i mange år. Gjennom sitt engasjement har hun blant annet ledet showtroppen til gode resultater som har blitt lagt merke til. Spets er en erfaren trener, som gjerne har delt sin kunnskap med yngre trenere, og har derfor vært et trygt og godt forbilde for mange. Hun har tatt spesielt ansvar for at gymnaster fra Bardu skulle kunne delta på stevner i kretsen og på landsbasis, blir det påpekt.