Har valgt interimsstyre for kunstforening

Et interimsstyre er valgt for re-start av kunstforeningen på Finnsnes. Det tas sikte på årsmøte med valg i løpet av høsten.

MØTE: Et interimsstyre er valgt for kunstforeningen på Finnsnes.   Foto: Privat

kultur

Med i styret er Arild D. Moe, tidligere styreleder i Midt-Troms kunstforening, Anne Grete Stave, kunstner og prosjektleder og Marion Olsen, plankonsulent og kunstviter.

20 kunstinteresserte og kunstnere møtte opp, både tidligere aktive i kunstforeningen som var, samt nye og yngre folk. Det er ti–femten år siden det var aktivitet i Midt-Troms kunstforening. Utstillingene og det frivillige arbeidet stoppet opp da man ikke hadde lokaler som egnet seg og var sikre nok.