Hjertebarnet i kulturlivet

Det er 34 år siden Karin Storvoll overtok barnegospelen. Det er med glede hun ser tilbake.

INSPIRERENDE: Siden 1987 har Karin Storvoll vært dirigent for barnegospelen. – Viktig og meningsfullt å drive med musikk – og å la barn og unge bli inspirert til selv å uttrykke seg via musikken, sier hun.   Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

I 1987 ønsket ekteparet Andersen ønsket å flytte til Fana. Ett var å få solgt huset, men enda viktigere å få noen til å overta «hjertebarnet» Brøstadbotn barnegospel. Samtidig var Karin Storvoll på flyttefot tilbake til hjemkommunen. Som tidligere leder for Tensing i Dyrøy i ungdomstiden, og barnekor i Ullsfjorden, var det ikke vanskelig å takke ja til å overta.

– Og jeg fikk kjøpe huset deres – men det var nesten på den betingelsen at jeg overtok barnegospelen, ler Storvoll.