Historien om den 75 år gamle skolen kommer i bokform

Fredag 7. mai lanseres Fra yrkeskurser til universitetsskole. Bardufoss videregående skole 1946–2021.

SKOLEHISTORIE: Forfattere og skribenter samlet i desember 2019, fra venstre Vidkunn Haugli, Lill-Karin Elvestad (redaktør), Oddlaug Lakseide, Jarle Bakke, Johannes Fagerheim, Harald Gustavsen og Roar Sollied.   Foto: Privat

kultur

De første yrkeskursene startet opp 1. juli 1946, og boken lanseres til skolens 75-års jubileum. Her beskrives en grensesprengende utvikling – fra oppstart med yrkeskurs i en forlatt militærleir etter andre verdenskrig til det som i dag er en utdanningsbastion i Indre Troms, skriver utgiverne i sin pressemelding.

Favner bredt

– Ingen skulle tro at Bardufoss i 1952 skulle bli valgt, foran Tromsø og Harstad, som sted for den første yrkesskolen i Troms. Internatblokkene stod klar tidlig på 50-tallet, og Bardufoss yrkesskole fikk søkere fra hele fylket. Skolen har i dag elever på landslinje i flyfag og tilbud innen håndverk, design og produktutvikling med behov for internatplass. Nytt internat skal stå ferdig ved nyskolen på Rustahøgda i 2022.