Seks kunstformidlere mottar driftsstøtte for 2021: – De er viktige arenaer

Seks arenaer for kunstformidling mottar til sammen 2.208.000 i driftstøtte for 2021. Fylkesråden er imponert over hvordan institusjonene har tilpasset sin aktivitet.

KUNSTFORMIDLING: Utstillingen «Lysets Hjerte» av Per Heimly hos Harstad Kunstforening i 2017. Seks arenaer for kunstformidling mottar i sum 2.208.000 i driftstøtte for 2021. Fylkesråden er imponert over hvordan institusjonene har tilpasset aktiviteten under pandemien.  Foto: Daniel Skog

kultur

Tromsø kunstforening, Galleri NordNorge og Harstad kunstforening får til sammen kr 565.000 i driftsstøtte, opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), skryter av hvordan institusjonene har klart å tilpasse aktiviteten under koronapandemien.