Ivar Jarle Eliassen med konsert for 10:

– Et konserttilbud som også er en protest

Organist Ivar Jarle Eliassen går til aksjon for å bidra til åpning av kirkens kulturliv igjen.

KONSERT-PROTEST: Ivar Jarle Eliassen protesterer mot koronaen og isolasjonen den har ført med seg. – Jeg ønsker å bryte monotonien og isolasjonen med å tilby den fineste musikken som finnes, påpeker han. Den 27. februar har han konsert i Sørreisa kirke.   Foto: Trond Sandnes

Når koronaen er over, hvem skal da lage kulturelle og kunstneriske høydepunkt som vi trenger, for å ha et vanlig liv?

Ivar Jarle Eliassen
kultur

«Tid for Bach! Bach for 10» – tittelen er ikke bare beskrivende for konsertens tema, men er like mye et tidsbilde. Publikumsrestriksjonene under koronapandemien begrenser antallet i Sørreisa kirke i Tømmervika tilhørere til 10. Selv med et stort kirkerom som normalt kan romme 300, gjelder regelen for fastmonterte seter kontra løse kirkebenker.

Den tidligere kantoren i Senja prosti, nå kulturrådgiver i Nord-Hålogaland bispedømme, inviterer til kirkekonsert i hjembygda. En konsert som også er en protest.