Bokutgivelse – Jeg glemmer aldri 2:

– Viktig å fokusere på de gode minnene i dag

I 2017 ble boken Jeg glemmer aldri lansert. Ikke lenge etter kom spørsmålet etter en oppfølger.

SELFANGST: På selfangst om bord på «Polarbjørn» – bildet er hentet fra boken Jeg glemmer aldri 2. Ronald Kristiansen, en av dem som har delt sine historier med elever fra Elvetun skole, står midt på bildet.   Foto: Privat

kultur

I mars 2017 samlet det seg en gruppe eldre og en gruppe elever fra Elvetun skole sammen med forfatter Rebekka Broks Liabø i workshopen «Snakk for deg sjøl». Skriveprosjektet ble så godt tatt imot at det raskt ble utvidet. Med midler fra Helsedirektoratet ble det mulig å holde flere verksted utover høsten. Resultatet var boken Jeg glemmer aldri. Tekster fra et levd liv, der de eldre delte sine historier, minner og refleksjoner med elever som hjalp til med å få tekstene skrevet ned.

Etter hvert kom spørsmålet etter en ny utgivelse, og høsten 2019 var det klart for et «Snakk for deg sjøl»-verksted, forklarer Anna Starr Dalgård, rektor ved kulturskolen i Dyrøy.