Årbok for Salangen 2020:

Når lokal- og verdenshistorie flettes sammen

Jubileer og unik beretning fra tidsvitner: Årbok for Salangen viser til fulle hvor viktig årbøkene er i vår historieskriving.

DOKUMENTASJON: Rikt bildemateriale illustrerer historie og fortellinger fra tidsvitner. Bildet viser favnevedlageret på Henriksen-kaia rundt 1935. Fotografen er ukjent. 

kultur

Årbok for Salangen anno 2020 er blitt en nett utgave med et behagelig format i hardcover, drøye 100 sider fordelt over historikk og samtid. «Det historiske Salangen», «fra gård og grend», «livsminner» og «noen landskjente salangsværinger»: Tema og presentasjon følger i store trekk de forutgående utgaver hva innholdet angår, ifølge bokens forord.

Samtidig er det en bok fra et ganske så annerledes år, koronaåret 2020, hvor årskavalkaden selv vil gå inn i historiebøkene.