Ung Kultur Møtes 2020:

Igjen klare for Ung Kultur Møtes i Dyrøy

Etter mange års opphold skal det igjen arrangeres UKM i Dyrøy.

UKM: Etter noen år med opphold blir det igjen Ung Kultur Møtes i Dyrøy – i form av workshop. Fra venstre Trine Strand, kultursjef i Dyrøy; Odd-Halvdan Jakobsen i Arctic UKM og Anna Starr Dalgård, kulturskolerektor i Dyrøy.   Foto: Privat

kultur

Det begynner å bli en stund siden det var et eget Ung Kultur Møtes-arrangement i kommunen: De siste gangene Dyrøy hadde utøvere på scenen eller i kunstutstillingene, var det med deltagelse i andre kommuner.

Nå blir det igjen UKM i Dyrøy – på mange måter paradoksalt nok i et år da det meste blir annerledes enn tidligere, forteller Odd-Halvdan Jakobsen i UKM Arctic.