Støtte til musikere på sommerturné

Kulturrådet gir støtte til både museum og teater i Tromsø, men mest penger går til å støtte musikere som vil legge ut på sommerturné.

STØTTE: Violet Road på scenen i 2013 – da salen ble fylt til trengselen. Nå har bandet fått støtte fra tilskuddsordningen for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg koronaen. Foto: Marius Fiskum 

kultur

Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond ble satt av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg koronaen. Kulturrådet fikk inn nesten 1.400 søknader på totalt 266 millioner kroner, men hadde altså ikke mer enn 30 millioner å dele ut.

5.–7. juni møttes det faglige utvalget i Kulturrådet for å behandle søknadene.