Kulturpris til ildsjel i Sørreisa

Kulturprisen i Sørreisa for 2019 tildeles Hermod Skogheim.

KULTURARV: Hermod Skogheim ser over den rikholdige verktøysamlingen på Westgaard Museum i Gumpedalen. For sin mangeårige innsats med å ivareta og formidle kommunens kulturarv tildeles han nå kulturprisen i Sørreisa.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Hovedutvalg for levekår besluttet 2. juni enstemmig å tildele Skogheim kulturprisen for 2019 for hans arbeid med lokalhistorie og kulturvern.

Skogheim er en aktiv pådriver for frivillig kulturarbeid og nyter stor anseelse for det frivillighetsarbeidet han gjør for lokalsamfunnet Sørreisa, heter det fra forslagsstillerne: Han har vært styreleder og primus motor for Westgaard Museum, stiftelsen Cessy Havikbotn Westgaard og Lars Westgaards samlinger/gårdsmuseum i Gumpedalen fra stiftelsesdatoen i 2004 og frem til i dag.

PÅDRIVER: Uten Skogheims innsatsvilje hadde man ikke fått de mange utstillingene, blir det påpekt av forslagsstillerne. 

Dugnad

Skogheim har også vært kasserer i Sørreisa historielag i perioden 1987 og frem til i dag. Han er leder av Kramvigbryggas venner, venneforeningen til Midt-Troms Museums museumsbygg i Sørreisa. At Midt-Troms Museum kunne åpne Kramvigbrygga som utstillings- og kulturlokale i 2008, skyldes blant annet Skogheims innsats med innsamling av midler til nye vinduer. Han har også deltatt aktivt i dugnadsarbeid med rivning, renovering og maling på den gamle bryggen. Det siste var som leder for oppgraderingå av kjøkkenet januar i år.

Som styreleder for for stiftelsen Westgaard museum har Skogheim med omfattende egeninnsats bidratt til å formidle museets samling på 3000 gjenstander. Av særlig betydning er den tekstile gjenstandssamlingen med gjenstander fra slutten av 1800-tallet. Flere av gjenstandene er registrert i den nasjonale databasen som ledes av Norsk lnstitutt for bunad og folkedrakt. Skogheim leder nå et prosjekt med formidling av den tekstile kulturarven – arbeidet er gitt midler fra både Norsk kulturråd og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Innsatsvilje

Nåværende ordfører i Sørreisa Jan-Eirik Nordahl og tidligere ordfører Paul Dahlø har ved flere anledninger åpnet nye utstillinger ved museet. De har gitt utrykk for glede og stolthet over at det i kommunen er en frivillig organisasjon som tar vare på kommunes kulturarv. Uten Hermod Skogheims pådriverkraft og innsatsvilje hadde man ikke fått til de mange utstillingene som har blitt vist i de senere årene, blir det påpekt.

Prisen er på 10.000 kroner, som gis av Sparebanken Nord-Norge. Overrekkelsen blir på kommunestyremøtet den 18. juni.