Første UKM i Senja kommune blir arrangert på Sážža

Fire kommuner blir ett ungt kulturmøte på Sážža på Senja 29. mars.

UNG KULTUR MØTES: Den 29. mars arrangeres UKM i Senja kommune – i år på Sážža Senja naturhus og museum i Øverbotn på Senja. UKM samler kunstuttrykk innenfor alle sjangrer – her fra billedutstillingen under UKM i Troms på Finnsnes i 2018.   Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

At det nå er et betydelig større område, både geografisk og befolkningsmessig, som omfatter UKM for Senja-regionen, er gjenspeilet både i organisering og arrangementssted. UKM er lagt til Sážža Senja naturhus og museum i Øverbotn på Senja.

– Et fantastisk lokale som ivaretar UKM sine ønsker om å være for og av ungdom. Det innbyr til mer deltagelse fra ungdom selv, med større muligheter til å utfolde seg på teknikk og på arrangementssiden. På Sážža er de veldig positivt innstilt, og vi gleder oss virkelig over å ha fått dette i havn, forteller Ingvild Lauritsdatter Solli, en av UKM-kontaktene i Senja kommune.