Senja Kulturråd:

Etterlyser stilling

Interimstyret for Senja kulturråd og Kulturkraft Senja har søkt om 25 prosent stillingsressurs til sekretær for Senja kulturråd. Men i rådmannens budsjettforslag til onsdagens kommunestyremøte finnes ikke denne stillingen.

INTERIMSTYRE: Birgit Noreng, Leon Johansson, Claus Bergh, Kjell Lindberg, Frode Eilertsen, Angela Westphal, Børge Henriksen, Jim Eyolf Frantsen, Lill Katrin Villseth. Ikke til stede på bildet: Heidi Munkvoll, Gunn Elin Gauthun og Nikoline Nikoline Heiberg-Evenstad.   Foto: Privat

kultur

Nå har interimstyret for Senja kulturråd og Kulturkraft Senja sendt brev til alle gruppelederne i de politiske partiene i Senja kommune.

– Vi hadde møte i interimstyret mandag kveld og drøftet dette. Nå tar vi kontakt med alle gruppelederne i håp om å få en løsning, forteller Liv Halldis Sandvik i Kulturkraft Senja.