Ny Metodistkirke på Finnsnes innviet

Etter omfattende ombygging kunne man innvie ny Metodistkirke på Finnsnes på søndag. På søndag innviet biskop i Metodistkirka i de Nordiske og Baltiske land, Christian Alsted, sammen med tilsynsprest (prost, red. anm.) Ingull Grefslie, det nye kirkelokalet til Metodistkirka på Finnsnes.
kultur

Prest i Metodistkirka, Roy-Frode Løvland ønsket velkommen, og man hadde en rekke musikalske innslag, ledet av Lise Løvland. Og det var gospel og vanlig musikk, ikke det man forbinder med salmesang i Den norske kirke. Barn og unge hadde en stor plass og det var tydelig rom for å være uformell. Det så man tydelig på fire år gamle Celia Nilsen, som assisterte Løvland så godt hun kunne.

Innvielse

Så til innvielsen. Den startet med at prest Roy-Frode Løvland sa: