– For at fortidens kulturminner skal bli husket for fremtiden, må de fortelles om

Mandag inviterer Sørreisa historielag til kulturvandring. Tema er de gamle sommerfjøsene.

Kulturminner: De gamle sommerfjøsene har mye historie – denne står på Gulbrandgården i Sørreisa.  

kultur

Temaet for de nasjonale kulturminnedagene er i år «fremtidens kulturminner». Flere steder finnes tufter etter fortidens kulturminner, og et av disse er rester etter de gamle sommerfjøsene.

- For at fortidens kulturminner skal bli husket for fremtiden, må de fortelles om, gjøres synlige og gjerne skrives om, opplyser Sørreisa historielag i sin pressemelding.

Mandag vil Sigurd Hanssen være guide og fortelle om den tiden det var sommerfjøs på mange av gårdene i hjembygda.

Her vil han også ta for seg hvilke oppgaver de forskjellige i husstanden hadde mens fjøset var i bruk. Oppmøtet er hos Sigurd Hanssen, og turen går på vei i litt bratt terreng,