– En kultur- historisk skatt

3. september overtar Sørreisa kommune Kramvigbrygga og butikk-protokoller fra 1800-tallet.

BUTIKK: Handelshuset M.A. Kramvig bestod av butikk, skips- og godsekspedisjon, kaianlegg og tankanlegg for oljeselskapet Esso.   Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

– Det er snakk om butikkprotokoller fra den gamle handelsbutikken som ble drevet på Kramvigbrygga. En kulturhistorisk skatt som vi ikke visste befant seg her, sier Jan-Eirik Nordahl, ordfører i Sørreisa kommune.

Genuin interesse

– Kommunen kjøpte Kramvigbrygga for et år siden. Formalitetene har derimot ikke vært på plass før i vår, forklarer ordfører Nordahl.

Nå står kommunen som eier av Kramvigbrygga, og vil derfor også ha eierskap til de gamle protokollene.

– Under overleveringen så skal vi ha med oss Kåre Rasmussen og Hermod Skogheim fra historielaget. De har en genuin interesse i disse protokollene, og kan bruke informasjonen fra disse i sine arbeid om historien til Sørreisa.

Skal digitaliseres

Kramvigbrygga er i dag et museum med permanente utstillinger om handelshistorie, samisk historie, ishavshistorie og jernalder, under Midt-Troms Museum.

De gamle butikk-protokollene vil få sin plass på museet, etter at de har gjennomgått digitalisering.

– Protokollene vil bli sendt til Arkiv Troms, og digitalisert der. Slik kan fremtidige generasjoner vite historien om mer av historien til Kramvigbrygga, forteller ordfører Jan-Eirik Nordahl.