Kulturkraft Senja

Fokuserer på kultursatsningen i Senja kommune

Ressurskomiteen Kulturkraft Senja består av bortimot 20 personer, som skal være kulturens vaktbikkjer i den nye Senja kommune.

Komitémedlemmer: Fra venstre Liv Halldis Sandvik, Sarah Blamire, Odd-Halvdan Jakobsen, Tone Storås og Svein-Arild Berntsen i ressurskomiteen Kulturkraft Senja, som blant annet skal holde et lite øye med politikernes kultursatsning i den nye Senja kommune.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Av medlemmene beskrives Kulturkraft Senja som et prosjekt eller en aksjon. Målsetningen er å skape et bredt engasjement for kultur i den kommende storkommunen Senja. På tampen av 2018 søkte ressurskomiteen Fellessnemnda om 100.000 kroner til sitt arbeid, og ressurskomiteen uttrykker glede over at søknaden faktisk ble innvilget.

– Den nye ressurskomiteen består av bortimot 20 personer, som alle har en eller annen tilknytning til formidling av kulturuttrykk både som profesjonelle og amatører. Alle er representanter for ulike deler av kulturlivet i de fire kommunene som skal slås sammen til en, forklarer Liv Halldis Sandvik.