Overskudd for Rossfjordrocken

Det blir Rossfjordrock til neste år også – så mye er klart i den foreløpige oppsummeringen av helgens store festival.

ROSSFJORDROCKEN: God stemning under helgens festival i Rossfjordstraumen – og allerede nå er det klart at det både blir overskudd og ny festival til neste år.  Foto: Stein Wilhelmsen

kultur

Detaljene er ikke klare, men grovregnskapet viser overskudd, og at det blir Rossfjordrock i 2019, er arrangørene klare på.

– Når det gjelder det økonomiske, tar det en tid før alt kommer inn, men det vi vet foreløpig, er at vi kjører på til neste år også, smiler Kenneth Breivik.

Om tallene er på riktig side av streken, betyr det i tillegg enda mer at både besøkende, artister og ikke minst alle de frivillige er fornøyd etter en hektisk festivalhelg:

Fornøyde artister

– Vi regner med 2200 har vært innom i løpet av helgen. Og vi har bare fått positive tilbakemeldinger, fra de frivillige, fra artister og generelt fra bygda også. Særlig gode skussmål har festivalcampen vår fått, for der har folk følt seg godt ivaretatt. Også vår artistansvarlige har bare fått positive tilbakemeldinger. De har vært fornøyd med backstagen, med opp- følging og skyss, at de er blitt hentet på flyplassen, og at vi har vært med dem hele veien, forteller Breivik.

Som en ekstra gest til det enorme støtteapparatet av dugnadsvillige som har stilt opp, er det allerede bestemt at det for dem skal være en egen fest den 18. august.

Lite kø

– Veldig mange har allerede sagt at de vil være med neste år. Da har vi gjort mye bra, for vi vet hvor slitne folk har vært. De har fått så mye ros fra gjestene på hjelpsomheten, på alt fra lading av telefoner til at det har vært ryddig og fint. Noe som også betyr mye, er at det har vært lite kø, og det i seg selv gjør ofte at gjestene er for- nøyde. Vi er veldig glad for å få slike tilbakemeldinger, for da vet vi hva vi skal bygge videre på. Samtidig ser vi også hva vi kan gjøre bedre internt, både når det gjelder å delegere arbeidet litt mer og fordele ansvaret på en annen måte slik at vi i styret får litt mindre å hanskes med. Men vi er stolt over at det har gått så bra. Nå tenker vi oss faktisk på en studietur for å se og lære litt av de andre festivalene. sier Breivik.

Booking

Mandag er det evaluerings- møte, og da starter også planleggingen av neste års festival.

– Da begynne vi med å booke artister, så det arbeidet tar til allerede nå på ettersommeren, smiler Kenneth Breivik.