– Årets program er det beste vi har hatt

Arvid Hanssen-festivalen skal være en motivasjonsfaktor til å øke egenproduksjonen i regionen.

Åpning: Bildet er fra Arvid Hanssen-festivalen første forestilling, der blant annet en russisk danse- og folkemusikkgruppe medvirket. Foto: Stein Wilhelmsen  Foto: Stein Wilhelmsen

Fornøyd: Odd-Halvdan Jakobsen synes at Arvid Hanssen-festivalen utvikler seg i riktig retning. Foto: Reidar Ingebrigtsen  Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Når det gjelder besøket på årets Arvid Hanssen-festival så mener Odd-Halvdan Jakobsen at det har vært jevnt over bra.

– De to lunsjkonsertene hadde et bra besøk, og det samme gjelder det vi må kalle de to hovedarrangementene i festivalen, nemlig «Jahanne Nielsdatter – Dømt til å brennes» og «Nordnorsk Sangbok» med Vokal Nord og Ola Bremnes, som hadde et besøk på henholdsvis 150 og 200, sier Jakobsen.

Når det gjelder «Mørketidsfolk», var besøket som ventet.

– Vi hadde ikke ventet det store oppmøtet på det. Men dette var jo også mer et opplegg som gikk på et kulturmøte mellom to land med flere prosjekter inkludert. Det var først og fremst dette det dreide seg om, ikke å drive butikk.

– Er programmet i Arvid Hanssen-festivalen for smalt til å trekke folk?

– Det kommer jo an på hva du mener med smalt. Vil man lage et messearrangement er det bare å kjøpe inn en kjent artist sørfra. Sette ham på en scene og selge øl. Skal vi tenke slik er Arvid Hanssen-festivalen ute og kjøre. Den skal ha et høyt kunsnerisk nivå, noe jeg synes årets festival hadde.

Riktig utvikling

– Går festivalen i hop økonomisk?

– Det gjør den. Når det gjelder en festival som setter kvalitet i høysetet så finnes det midler å søke, og som man får hvis nivået er høyt nok.

– Er du fornøyd med utviklingen av festivalen?

– Det er jeg. Men det er kanskje ting som bør gjøres annerledes. Kanskje bør festivalen ha færre innslag, kanskje bør vi gå ned litt på billettprisen på enkelte arrangementer. Og så trenger vi mer midler til å markedsføre den bedre. Men måten festivalen har utviklet seg på er god, der årets program er det beste vi har hatt hittil. Et annet spørsmål er om miljøet på Finnsnes stort nok til å rettferdiggjøre en festival som dette.

Motivasjonsfaktor

Når det gjelder hovedmålsetningen av Arvid Hanssen-festivalen, så er det ikke selge flest mulig billetter.

– Den skal først og fremst være en motivasjonsfaktor til å øke egenproduksjonen av kulturarrangementer, som nå er forsvinnende liten. Og da tenker jeg ikke bare Finnsnes og Midt-Troms, men hele Nord-Norge. Det er nordnorsk kultur som skal løftes opp og fram i denne festivalen. Arvid Hanssen var en stemme for hele Nord-Norge. Det må også festivalen som bærer hans navn være.