- En slik fest er et fint tiltak

Når det torsdag inviteres til eldrefest i kulturhuset i Sørreisa, gjøres det virkelig til gagns.

musikkfest: Hans Inge Fagervik er en av artistene som står på scenen når Sørreisa mannskor og Sørreisa damekor arrangerer eldrefest i kulturhuset torsdag kveld. Foto: Dirk Walraven  Foto: Dirk Walraven

trio: Hot for swingende, her i originalbesetningen med Frits Roy Solvang, Jan Silsand og Hans Johnsen. Foto: Arne Ivar Hanssen  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

For på scenen kan trioen Hot for swingende varte opp med string swing, Sørreisa trekkspillklubb vil stå for dansemusikken – og Hans Inge Fagervik har tatt turen nordover for å underholde med sitt repertoar. Arrangører er Sørreisa mannskor og Sørreisa damekor.

– Dette er egentlig FNs eldredag, som markeres den 1. oktober, som vi feirer på etterskudd. Samtidig er det onsdagsdansen én dag på etterskudd. Tilbudet er i hovedsak rettet mot de eldre, og her blir det både loddsalg, kaffe og kaker og mulighet for å få seg en dans, forteller Jermund Johansen i mannskoret.

Innsats

I storsalen i kulturhuset er amfiet trukket tilbake, og i tillegg til de musikalske gjestene kommer også Magnor Olsen, leder for Sørreisa eldreråd. Han vil fortelle både om eldrerådets arbeid – og om årets tema for FNs eldredag. Eldredagen ble innstiftet i 1990, og i år handler det om å ta steget inn i fremtiden og ta i bruk og utnytte talent og bidrag fra de eldre, forklarer han.

– Det går på at man skal legge til rette for at de eldre seniorene som har både kapasitet og evne, kan bidra med frivillig arbeid i kommunene. Etter hvert har man nå oppdaget hvor stor innsats som de mange eldre gjør – det handler bare om å få den organisert på en grei måte.

Verdiskapning

Firmaet NyAnalyse har på oppdrag fra Statens seniorråd dokumentert at pensjonister, både organiserte og uorganiserte, nedlegger et frivillig arbeid tilsvarende 45.000 årsverk og bidrar med en årlig verdiskapning på 25 milliarder.

– Samfunnet erkjenner dessuten at man må bruke mer frivillighet i eldreomsorgen. Eldrebølgen er allerede kommet, og når det blir vanskeligere å få ansatte i denne sektoren, utgjør de frivillige en enorm ressurs, påpeker Olsen.

Det store bildet

Han er glad for at også eldrefesten inngår som en del av kulturhusets 25-årsjubileum, og oppfordrer folk til å komme på en hyggelig kveld.

– En slik eldrefest er et så fint tiltak, og i det store bildet viser også den frem så mye av den frivillige innsatsen som arrangørene gjør, smiler Magnor Olsen.