- Ønsker alle hjertelig velkommen til innvielse

Et bedehus fra 1961 i Sifjord innvies til kirkelig bruk førstkommende søndag 17. september.

BEDEHUS: Førstkommende søndag 17. september innvies Sifjord bedehuskapell til kirkelig bruk. Foto: Sigurd Skollevoll  Foto: Sigurd Skollevoll

INNVIER: Prost Sigurd Skollevoll innvier bedehuset etter oppdrag fra biskopen i Nord-Hålogaland. Foto: Reidar Ingebrigtsen  Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Det opplyser prost i Senja prosti, Sigurd Skollevoll.

– Sifjord bedehuskapell i Torsken sokn i Senja prosti i Nord-Hålogaland bispedømme har vært i bruk siden 1961, og ble den gang innviet som bedehus av nå avdøde prest Hilmar Sommerset. Bedehuset har aldri blitt formelt innviet til kirkelig bruk, men nå skal det altså skje, lover prosten.

– En innvielse av et lokale til kirkelig bruk, eller en vigsling av et kirkebygg, er noe biskopen godkjenner og utfører. Biskopen har nå godkjent at lokalet kan innvies til kirkelig bruk, og har bedt meg forestå innvielsen på biskopens vegne, forklarer Sigurd Skollevoll.

Prosten vil dessuten bli assistert av sokneprest Øyvind Ropstad, Anita Nygård og andre medvirkende. Leder i bedehusforeningen, Hans Peder Pedersen, sier at han gleder seg til innvielsen og tar et avbrekk i jakta for å være med på innvielsen.

Historikk

– Det var under andre verdenskrig krig at det ble det satt i gang pengeinnsamling med tanke på å få bygget et bedehus i Sifjord. Magna og Almar Jensen ga fra seg en tomt til det, og innsamlingen var i gang. Tekniker Osvald Flakstad, Harstad, var den som tegnet bygningen. Da bedhuset sto ferdig, berømmet klokker og skoleinspektør Fridtjof Grande i stor grad bygdas kvinner i et innlegg i menighetsbladet den gang, der han blant annet skrev: «Selvsagt er det at når det har lykkes å reise dette huset, er det fordi kvinnene med sin iver og sitt pågangsmot har greid å få hele grenda interessert».

Pusset opp

– De siste årene har Sifjord bedehuskapell fått en svært tiltrengt oppussing med blant annet ny kledning utvendig. Men bedehuskapellet har vært og vil fortsatt være privat eid av bedehusforeningen i Sifjord, påpeker Skollevoll.

– Hvordan vil det være med kirkekaffe?

– Det er klart at det må være det i en slik anledning som dette. Og kirkekaffen er det de driftige medlemmene i Bedhusforeninga som besørger, som helt sikker disker opp med mye godt på bordet.

– Til slutt vil jeg bare ønske flest mulig til å delta i innvielsen i Sifjord, der absolutt alle er hjertelig velkommen, understreker Sigurd Skollevoll.