Innvielse av kapellet

Åpningshelga under kulturuka i Sørreisa blir spesiell for Skøelv kapell.

JUBILEUM: Til helga markeres 50-årsjubileet for Skøelv kapell, med konsert på fredag og innvielse av bygget på søndag.  Foto: Ivar Bjørkås

1966: Kapellet var da eid av Skøelv indremisjonsforening.  Foto: Ivar Bjørkås

kultur

Ikke bare er det konsert på selve åpningsdagen fredag i forbindelse med 50-årsjubileet: Søndag er det faktisk innvielse av kapellet. Akkurat det får nok mange til å stusse - ikke minst siden kirkebygget tross alt feirer sine halvt hundre år nå i mars.

Formelt

– Kapellet ble innviet som bedehus i 1966 og var eid av Skøelv Indremisjonsforening. I 1974 fikk det et påbygg, og da søkte man biskopen om at bygget ble godkjent som dåpslokale for Skøelv distrikt. Det godkjente biskopen for 5 år om gangen, og nye søknader ble sendt hvert femte år, forklarer prost Sigurd Skollevoll.

I 1991 ble Skøelv kapell overdratt Sørreisa menighet med aktiv tilslutning og godkjenning fra Sørreisa kommune.

– I forbindelse med overdragelsen burde nok Skøelv kapell ha blitt innviet til kirkelig bruk eller nye 5-årssøknader sendt. Men ingen av delene ble gjort. Nå bruker vi altså 50-årsjubileet som en anledning til formelt å innvie Skøelv kapell, sier Skollevoll.

Vigsling

En innvielse av et lokale til kirkelig bruk, eller en vigsling av et kirkebygg, er noe biskopen godkjenner og utfører. Biskopen har nå godkjent at kapellet permanent kan innvies til kirkelig bruk og har bedt prost Sigurd Skollevoll forestå innvielsen på biskopens vegne. Prosten vil assisteres av sokneprest Jan Ole Berntsen og seniorprest Ove Kjelling i tillegg til en del andre medvirkende.

– Sørreisas ordfører Jan-Eirik Nordahl har allerede varslet at han vil delta på jubileet. Skøelv kapell har fått en liten oppussing i forbindelse med 50-årsjubileet. Med litt sponsing er ny løper anskaffet, og det er lagt gulvbelegg på galleriet. Dessuten har det foregått en ordentlig rundvask av kapellet.

– På innvielsesgudstjenesten søndag deltar også Dyrøyoktetten og Bjørkås-brødrene musikalsk. Etter gudstjenesten inviterer menighetsrådet til kirkekaffe og marsipankake, smiler Skollevoll.

Konsert

Jubileumshelga åpner for øvrig fredag kveld med konsert i kapellet, der Vennekoret, Young Voices, Sørreisa Mannskor, Halvard Bjørkås, Øyvind Bjørkås, Mona Bjørkås, Sunniva Eliassen og Ivar Jarle Eliassen deltar. Etter konserten er det kakebord på grendehuset.