FHI: Alle voksne med Downs syndrom bør vaksineres

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer nå med en klar anbefaling om å vaksinere alle med Downs syndrom som er 16 år og eldre.
innenriks

Tidligere har ikke personer med psykisk utviklingshemming vært nevnt når risikogruppene skal redegjøres for i FHIs prioriteringsliste, skriver Klassekampen.

Men nå presiserer FHI at psykisk utviklingshemmede kan få vaksine dersom de har nevrologiske eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. Presiseringen kom inn i retningslinjene før helgen under avsnittet «Utdyping om risikogrupper».