Regjeringen vil ha lov for å unngå at barnefamilier på utenlandsferie havner i koronafelle

I et nytt lovforslag foreslår regjeringen at barnefamilier som blir koronafast i utlandet, ikke skal miste barnetrygd og kontantstøtte.
innenriks

Barnetrygd og kontantstøtte faller vanligvis bort dersom et barn oppholder seg i utlandet i mer enn tre måneder.

– Vi mener at det ikke er rimelig at familier skal miste støtten hvis de på grunn av pandemien må oppholde seg lenger i utlandet enn de hadde tenkt, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Dersom barnefamilien har planlagt et utenlandsopphold på lenger enn tre måneder, har de ikke rett til støtte som følge av de midlertidige unntaksreglene fra barnetrygd- og kontantstøtteloven.

(©NTB)