Helt på siden 17. april 2021

helt på siden

[Satire]

Regjeringen har i statsråd utnevnt førstestatsadvokat Lars Fause som ny sysselmester på Svalbard, melder Folkebladet. Fause får sikkert nok å sysle med der oppe, og skal vel også delta i det neste sysselmesterskapet i hard konkurranse med påmeldte fra andre land.

Spaltist i Folkebladet, Stein-Gunnar Bondevik, hevder i en kronikk at økonomiske særordinger som skattelette, lavere arbeidsgiveravgift, elavgift og momsfritak på strøm til husholdninger er både nedverdigende og nytteløst for oss som bor i Nord-Norge. Kan Stein-Gunnar Bondevik ha tatt litt for mye Møllers tran — eller gumlet i seg for mye Bamse-moms med 25 prosent full moms-sats i påsken?