BOLYST: Ragnhild Furebotten kommer opprinnelig fra Saltdal, så ikke for seg at hun skulle fra Oslo, men fant sitt hjemsted mellom furutrærne i Målselv. Nå skal hun lede arbeidet med å skape bolyst for flere i Målselv, og det er en oppgave hun gleder seg veldig til.  Foto: Gjermund Nilssen

Ragnhild fikk selv hjelp av en "velkomstkomité" da hun kom til kommunen:

Nå skal hun bruke sine erfaringer for å skape bolyst i Målselv

Selv stortrives hun og har slått rot i Målselv, og hun har brukt mye tid på å reflektere over hvorfor. Nå skal Ragnhild Furebotten lede et politisk oppnevnt utvalg som skal få folk til å bosette seg og trives i Målselv. Og hun har startet med å rette blikket mot Steigen.

– Steigen altså . . . De har virkelig fått det til!

Ragnhild Furebotten blir drømmende i blikket når hun snakker om Steigen, og grunnen til det er veldig enkel.

– Det er mange kommuner som jobber med å skape bolyst, men gjennom prosjektet "Lev i Steigen" har man virkelig lyktes der. Steigen og Målselv har ganske så lik samfunnsstruktur, med flere skoler og ulike bygder som ikke har hatt tradisjon for å dra i samme retning. Men etter at de startet "Lev i Steigen" i 2014 har det skjedd noe, og i fjor fikk de 145 flyttemeldinger på folk som har kommet utenfra for å bosette seg i kommunen. Det er klart at de har gjort noe riktig, og det de har fått til der inspirerer meg veldig når vi nå skal i gang med vårt prosjekt for å få folk til å bosette seg og trives her, sier Ragnhild, som sammen med utvalgskollega Anneli Anfeltmo (Sp) denne uka hadde et møte med prosjektlederen for "Lev i Steigen".

– Det de opplever er at de gjennom prosjektet har greid å forene folk i hele kommunen og skape en felles identitet knyttet til det å bo i Steigen. Der har vi mye å lære, for jeg opplever vel at man i Målselv ikke alltid er like god til å framsnakke andre deler av kommunen enn den man bor i selv, sier Ragnhild, med et blikk som avslører at hun så definitivt vet hva hun snakker om. Og at hun like definitivt har lyst til å gjøre noe med det.

Velkomstkomité

Men det er slett ingen selvfølge at lederen for et bolystutvalg i Målselv heter Ragnhild Furebotten. Nei, det er i det hele tatt ingen selvfølge at den nå 42 år unge musikeren i det hele tatt bor i Målselv, og attpåtil er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet her. For det var slett ikke det som var planen da hun som nytdannet fra Norges musikkhøgskole i 2004 søkte seg jobb. Ragnhild var da allerede etablert som musiker og hadde mottatt sin første spellemannspris sammen med bandet Majorstuen, og så fikk hun seg plutselig jobb som distriktsmusiker i Målselv fra august 2004.

– Men jeg var så til de grader bestemt på å bli boende i Oslo, og de første månedene pendlet jeg fram og tilbake mellom Oslo og Målselv, sier hun.

Ragnhilds første bosted i Målselv var på Jutulstad i Øverbygd, og i retrospekt ser hun at det hun opplevde i Målselv var grunnen til at Oslo-dragninga hennes raskt ble svakere.

– Nå var det vel litt spesielt for meg, for gjennom folkemusikken og kulturen traff jeg jo mange i Målselv som var opptatt av det samme som meg. Jeg opplevde rett og slett at jeg hadde en velkomstkomité i Målselv som ville hjelpe meg til å trives her, og det førte til at jeg allerede før nyttår i 2004 hadde flyttet hit. Nå er det jo selvsagt ikke slik at alle som kommer til Målselv kan treffe en fellesskapsnerve som er like sterk som den jeg traff, men jeg er faktisk overbevist om at det er mulig å sørge for at alle som kommer til Målselv får en velkomstkomité som kan være til hjelp. Dette er noe av nøkkelen til det de har fått til i Steigen, og jeg er overbevist om at vi kan greie å få det til her også, sier Ragnhild, med et engasjement som tyder på at hun knapt kan vente med å gå i gang med det bolyst-arbeidet hun er utpekt til å lede.

Etablert

Og det er ingen tvil om at den velkomstkomiteen Ragnhild møtte for 16-17 år siden hadde effekt. Hun har bodd i Målselv siden, og i dag er hun etablert med familie og et landsdekkende nettverk innenfor sitt virkeområde fra sin virke- og bostedsbase på Olsborg. Herfra jobber hun profesjonelt og vel så det med musikk- og kulturformidling, og siden ankomsten til Målselv har hun rukket å etablere og befeste suksesshistoria Hekla Stålstrenga, skape og utøve musikk både på egen hånd og i fellesskap, skaffe seg en spellemannspris på "egen hånd", bli nominert til den høythengende prisen ytterligere sju ganger, og ikke minst: Få lære seg målselvsamfunnet å kjenne på både godt og ondt.

– Det trenger ikke å være så vanskelig å få folk utenfra til å føle seg velkommen og få lyst til å bo på det stedet man kommer til. En liten blomst, en god prat og en følelse av åpenhet kan være nok, og så må man selvsagt ha de grunnleggende tingene som jobb, et sted å bo, positivt oppvekstmiljø for barna og gode kommunale tjenester. Vi har mye bra i Målselv, men det er også en del vi kan bli bedre på. Ikke minst med tanke på fellesskapsfølelse og det å være interessert i og framsnakke folk fra andre deler av kommunen enn der man selv bor, sier hun.

Bra folk

Og nå har hun altså påtatt seg en rolle der hun får muligheten til å påvirke både de mekanismen hun ønsker å bidra til å dyrke fram, og de hun ønsker å endre. Kommunestyret har satt av ei ramme på 900.000 kroner til bolyst-tiltak i kommunen, og sist tirsdag pekte formannskapet ut den gruppa som Ragnhild skal jobbe sammen med for å jfremme bolyst i kommunen. I den gruppa sitter nevnte Anneli Anfeltmo, og i tillegg Lise Hagensen Nytrøen, Thor Erik Bakken, Marius Solheim Nilsen, Jørgen Granheim Nymo og en representant fra den kommunale administrasjonen som kommunedirektøren er blitt bedt om å peke ut.

– Det er veldig bra folk fra ulike deler av kommunen i denne gruppa, og det er veldig viktig at dette ikke blir et politisk utvalg som skal få bolyst til å handle om partipolitikk. Dette utvalget skal være fullstendig hevet over partipolitiske skillelinjer, og jeg er veldig spent på hva vi kan greie å få til. Jeg har som sagt jobbet litt sammen med Anneli Anfeltmo allerede, og jeg vil framsnakke henne på det varmeste. Hun er utdannet samfunnsplanlegger, og hun har et veldig smittende engasjement som blir gull verdt i det arbeidet vi skal i gang med, sier Ragnhild, som understreker at hun slett ikke sitter med fasiten for hva som kan skape bolyst.

– Nei, i denne gruppa skal vi sammen finne ut hvilke knapper vi skal trykke på, men jeg tror oppriktig at vi har mye å hente ved å se til det de har gjort i Steigen. Der har de gjort mye rett, og jeg er da ikke minst inspirert av at de har greid å få til ei god nettside og aktive grendelag som utgangspunkt for mye av det de skaper, sier hun.

Målselvidentitet

– Hvilke fem stikkord mener du er viktig for å skape bolyst?

– Man må selvsagt ha jobb og et sted å bo! Deretter er inkludering viktig, og jeg vil også si kommunikasjon og muligheter. Vi har jo allerede mye av det som skal til, jeg tror det blir viktig å systematisere og kommunisere bedre enn det vi gjør i dag.

– Er bystatus for Bardufoss viktig for bolysten i Målselv?

– Ja, jeg er kjempepositiv til bystatus for Bardufoss. Jeg registrerer jo at alle ikke er like positiv, men jeg tror at vi vil få bort mange av de motsetningene vi ser i dag dersom vi greier å skape en "målselvidentitet" der vi heier hverandre fram.

– Betyr det at å finne nøkkelen til "målselvidentiteten" også vil være en nøkkel for dette prosjektet?

– Ja, det vil jeg si! Jeg tror vi har mye å vinne på å skape en felles identitet heller enn å dyrke motsetninger mellom bygdene.

– Vil økt folketall i Målselv være et suksesskriterium for bolystprosjektet?

– Ja, jeg opplever at det vil være et naturlig mål at folketallet skal øke. Men det er også viktig å understreke at jeg ikke skal definere målene, men at disse skal bli til og defineres gjennom det prosjektet som vi ennå ikke har startet på.

– Forsvaret er jo også viktig for mye i Målselv. Vil dere også jobbe opp mot Forsvaret i dette prosjektet?

– Ja, helt klart! Det blir selvsagt viktig å se på hva vi kan gjøre for å motivere flere forsvarsansatte til å flytte hit.

– Og Høgtun kulturklynge blir også viktig i arbeidet med å skape bolyst?

– Ja, Høgtun kulturklynge er absolutt en brikke som kan bidra til å skape bolyst for noen. Men ikke for alle, og vi har også Målselv synergipark og mye annet spennende som kan være brikker for noen i en slik sammenheng, sier Ragnhild Furebotten, som gleder seg til oppgaven kommunestyret har bedt henne om å lede.

– Ja, jeg gleder meg til å gå i gang! Og jeg veldig spent på hva vi kan få til.