Fotominne: Unger «dopes» på bussen

SKOLESTREIK: Andreklassingen Peter Andreas Meyer som ble så syk av skoleskyssen at han måtte spise tabletter hele uka. Bak f.v: Marit Henriksen, Anne-Lise Meyer og Torbjørn Bergland.  Foto: Trond Sandnes (arkivfoto)

fotominner

Skoleveien var så lang og dårlig at ungene måtte dopes ned på reisesyketabletter hele uka.

I september 1991 tok foreldrene på Lysnes et 20-talls skoleelever ut i skolestreik. Kravet var en direkterute med buss fra Lysnes til skolen på Gibostad. Det ville forkorte skoleveien med ti minutter.