Fotominne: Isolerte seg mot sprengkulda

ISOLERTE SEG MOT SPRENGKULDA: På bildet ser vi Jan-Oddvar Eriksen og Per Klausen i gang med produksjonen av tre lags isolerglass.   Foto: Arild D. Moe.

fotominner

[Fotominner]

Vinteren 1976-77 var det sprengkulde i Midt-Troms- Kulda hadde vart fra september til januar. Mange huseiere ønsket at de hadde bedre isolerte hus.

I den forbindelse hadde Troms Folkeblad en artikkel om nye byggeforskrifter som var på vei og som ville stille strengere krav til isolering. På denne tida var to-lags vinduer det vanlige nye bolighus.