Fotominne: Teknisk bruk av datateknologi

DATA Her ser vi svenskene Stig Lindholm, Per Olof Lindholm og Thomas Nilsson fra Umnas Data i Umeå, sammen med daglig leder i Dyrøy Telestue, Bernt Karolius (t.h).   Foto: Håvard Fossen

fotominner

– Idéen med Dyrøy Telestue, er at vi skal drive med opplæring innen administrasjon og teknisk bruk av datateknologi. Først og fremst er det bedriftene i nærområdet som skal kunne kjøpe tjenester fra oss. Det fortalte daglig leder i Dyrøy Telestue, Bernt Karolius, tidlig på våren 1989.

Da hadde telestua vært i full drift i rundt en måned, og et av de første oppdragene for databedriften var å lære opp svensker innen dataassistert konstruksjon. Dyrøy Telestue hadde på dette tidspunktet tre og en halv stilling, og var halvt eid av Dyrøy kommune og halvt av Scanvest Ring.