Krever at det bygges lynladere i Finnmark og Nord-Troms

Enova ser et så stort behov for å bygge opp ladeinfrastruktur i Finnmark og Nord-Troms, at de tar regningen selv.
bil og trafikk

E24: – Vi ser at Nord-Troms og Finnmark ikke har kommet skikkelig i gang med utbygging av hurtig- og lynladere og vi mener at det offentlige har en rolle for å få markedet oppe å gå, sier kommunikasjonsrådgiver Daniel Milford Flathagen i det statlige foretaket Enova. 

Enova lanserer nå en konkurranse om områdeutbygginger av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde vil Enova støtte en kombinasjon av hurtigladere og lynladere i Finnmark og Nord-Troms.

– Vi stiller krav om bygging av 33 hurtigladere og 17 lynladere fordelt på i alt 25 steder. I dag er det et fåtall hurtigladere og ingen lynladere i denne regionen, så dette blir et betydelig løft for elbilsatsingen i nord, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Laderne skal være på plass senest ved årsskiftet 2020/2021. 

Vil gi markedet et dytt

Dette er første gang Enova støtter bygging av lynladere, men ikke første gang de støtter utbygging av ladeinfrastruktur. I 2015 og 2016 gjennomførte de konkurranser liknende denne, men opplevde da å ikke få inn nok søkere i Nord-Troms og Finnmark. 

Dermed prøver de på nytt nå. 

– Vi har ikke ambisjoner om å fylle Finnmark, men å ta markedet et steg nærmere å være levedyktig på egen hånd, sier Flathagen.

I det kalde og langstrakte fylket kan det i dag være vanskelig å være elbilist, men Enova ønsker at det skal være mulig å ferdes på tvers av fylkene - også om bilen går på strøm. 

Kan ta hele investeringen

Enova skal gi utbygger støtte til investeringskostnaden. Det kan i teorien dekke hele regningen. 

Konkurransen fungerer slik at aktørene søker om beløpet de trenger for å kunne bygge i henhold til kriteriene.  Den som tilfredsstiller kravene og søker om det laveste støttebeløpet er den som vinner konkurransen og dermed tildeles støtte.

Dermed kan ikke Enova si noe om hva de forventer å bruke på dette, forklarer Flathagen. 

Men det vil antagelig komme flere liknende runder i andre steder av landet i løpet av 2019 og 2020, avhengig av hvor de ser at det er behov. 

– Vi er enig med Elbilforeningen og NAF om at det behøves flere hurtigladere i årene fremover, men vi er samtidig opptatt av at det offentlige ikke skal ta hele regningen, sier Flathagen.