Store endringer i regelverket for lastebildekk

Krav til rullemotstand og mindre støy.

Dekkskifte  Foto: Merete L. Borgersen

bil og trafikk

Alle lastebiler og busser som typegodkjennes etter 1. november 2017 må ha dekk som både avgir mindre støy og rullemotstand. Fra 2020 gjelder dette alle lastebildekk, skriver nettstedet tungt.no.

Bakgrunnen for dette er et nytt EU-direktiv for dekk til tunge kjøretøy, som innføres 1. november.

For å nå kravene er dekkprodusentene allerede i full gang, og redusert mønsterdybde og andre gummiblandinger skal være blant virkemidlene, ifølge nettstedet.

– Det er i dag svært få som produserer dekk som oppfyller de nye kravene, så her må man sette seg ved tegnebordet og tenke nytt, forteller Kristian Aslaksrud hos Gjerde & Byhring til tungt.no.

I 2020 utvides regelverket ytterligere, da må også alle lastebildekk som selges på ettermarkedet tilfredsstille de nye kravene til støy og rullemotstand.