IMF er bekymret for økende gjeld i de største økonomiene

IMF er for første gang på mange år optimistisk når det gjelder økonomisk vekst, men ser et nytt problem: Økende gjeldsmengde i verdens største økonomier.
utenriks

– Gjelden øker i G20-landene. I det private næringsliv er gjeldsandelen større enn før finanskrisen. Selv de sterkeste økonomier kjenner tyngden av økende gjeldsmengde, sier sjefen for IMFs divisjon for kapitalmarkeder, Tobias Adrian.

Det internasjonale pengefondet sier i sin siste risikoanalyse av det globale finansvesenet at ekstremt lave rentenivåer over flere år har gjort at mange land har lånt billig for å få opp virksomheten etter resesjonsperioden.

– Gjenoppbyggingsfasen er ikke over. Det trengs fortsatt lave renter, sier Adrian. Han er imidlertid redd for at denne situasjonen avføder en slags likegyldighet, samtidig som farene bygger seg opp på flere fronter.

IMF-økonomen frykter at dette særlig gjelder stjernene blant de framvoksende økonomiene, land som Kina, Brasil og Tyrkia. Kina fortsetter å finansiere vekst med stadig større låneopptak, særlig ved bruk av såkalt skyggekreditt, det vil si lån tatt opp utenfor det regulerte banksystemet.

(©NTB)