USA: Atomvåpenforbud vil ikke gjøre verden tryggere

USA har ingen planer om å undertegne traktaten om forbud mot atomvåpen, som støttes av ICAN, årets fredsprisvinner, opplyser amerikanske myndigheter.
utenriks

I en offisiell uttalelse fra amerikanske myndigheter heter det at «ingen land som har atomvåpen eller som er avhengig av slike våpen for egen sikkerhet, støtter en traktat om forbud mot atomvåpen. Dagens kunngjøring endrer ikke USAs holdning til traktaten».

– Traktaten vil ikke gjøre verden tryggere eller fredeligere, den vil ikke føre til eliminering av enkelte atomvåpen og den vil ikke bidra til å styrke noe lands sikkerhet, sier en talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.

Uttalelsen er den første og så langt eneste kommentaren fra amerikanske myndigheter om årets fredspristildeling.

Nobels fredspris for 2017 er som kjent tildelt Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN), som jobber for at alle land skal slutte seg til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen.

23 av FNs medlemsland vedtok i oktober 2016 å starte forhandlinger om en slik traktat. 38 land stemte imot i FNs hovedforsamling, blant dem Norge, USA og NATOs øvrige medlemsland.

(©NTB)