Svensk fredsprofessor: Bra prismottaker til riktig tid

En av Nordens fremste konflikt- og fredsforskere mener Nobelkomiteen har vært modig ved å gå imot alle verdens atommakter ved å gi fredsprisen til ICAN.
utenriks

– Dette er en veldig bra pris og på helt riktig tidspunkt, sett i lys av Iran-avtalen og konfliktene mellom Nord-Korea og USA. Dette er en pris som kun får positive kommentarer foreløpig. Det er vanskelig å argumentere imot arbeidet til ICAN, selv for dem som har vært kritiske, sier professor Peter Wallensteen til NTB.

Han underviser i freds- og konfliktforskning ved Uppsala universitet og University of Notre-Dame i USA. Han tror prisen vil ha størst effekt på folkeopinionen, som i neste omgang kanskje kan ha en mer langsiktig effekt på politisk nivå.

– Jeg tror Nobelkomiteens perspektiv på arbeidet til ICAN og betydningen av å få et slikt FN-vedtak vil overbevise flere. Det vil styrke opinionen for å forby atomvåpen i både land som har vedtatt forbudet og i land som var imot. Samlet sett vil det gjøre det vanskeligere å bruke atomvåpen, sier Wallensteen.

(©NTB)