Russland krever 90 millioner for norsk reketråler

Norsk utenrikstjeneste er koblet inn i saken der en norsk reketråler holdes i Murmansk av russisk kystvakt. Russland krever 90 millioner kroner i kausjon.
utenriks

Det russiske kausjonsjonskravet er ti ganger større enn fangstverdien i båten, ifølge Fiskebåt, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående flåten.

– Kravet står på ingen måte i forhold til realitetene i saken, og dette kravet gjør at situasjonen ikke er mulig for rederiet å håndtere. Dessuten ligger ansvaret hos norske styresmakter. Vi hadde håpet at saken skulle få en rask avklaring, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.


Fiskeridirektoratets feil at norsk tråler holdes i Russland

Den norske reketråleren holdes fremdeles i Murmansk en uke etter at russiske myndigheter fant en feil i lisensen til båten. Norske myndigheter har skylda.

Fartøyet Remøy, med 17 personer ombord, ble stoppet i et kontrollpunkt av kystvakten og fraktet til Murmansk 10. mai etter trøbbel med lisensen i russisk sone. Fiskeridirektoratet har innrømmet at de ved en feil ikke krysset av for rekefiske for Remøys søknad til russiske myndigheter, ifølge NRK.

To av mannskapet er fra Færøyene, resten er norske. Mannskapet er i god behold, opplyser Fiskebåt.

UD håndterer kontakten med russiske myndigheter.

Remøy er inne på eiersiden i rekefabrikken i Senjahopen.

(©NTB)