Nå kan du komme med innspill til regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Send innspillene til postmottak@aid.dep.no og merk emnefeltet «Innspill til handlingsplanen mot rasisme og diskriminering». Siste frist er 1. desember 2022.