• Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til lansering og demonstrasjon av nødvarsel på hos Politidirektoratet mobil tirsdag.