En ekspertgruppe har evaluert dagens bostøtteordning og hvordan den fungerer sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. Mandag fikk kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik overlevert rapporten.