Her ligger kantsteinene strødd — krever opprydding fra fylket

foto