Regjeringas helsepersonellkommisjon har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Helse- og omsorgsministeren mottok utredninga torsdag.