TV

Opptak: Regjeringa lover å ta deler av strømregninga