Fryktet ulykkessted — ulykkesgruppa etterforsker videre

foto