TV

– Vi er godt i gang med kartlegginga av smittesaka