Med dykkermaske og snorkel dykket ordføreren ned blant hundrevis av badeender

foto