Viktig å ha blod der man er — øver på blodoverføring i felt

foto