Nå er denne gang- og sykkelveien endelig klar til bruk

foto