Opptak: Presenterte nyheter om statlig kjøp av flyruter

foto