Etter mange, lange dager har partene kommet til enighet. SAS-streiken er over, men det gjenstår fortsatt mye arbeid. Sending fra VGTV.